Občinski razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Občini llirska Bistrica v letu 2021

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica.
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 2.000 EUR
Datum objave: 1.2.2021
Razpisni rok: 1.3.2021
Kontakt: Tanja Šajina
E-pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si
Telefon: 05/ 711 2315
  Povezava do razpisa

Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2021 in praviloma obsegajo naslednje vsebine:

 • izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,
 • izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice, DVD-ji in podobno),
 • akcije na področju ohranjanja kulutrne in naravne  dediščine  ter  ljudskih  običajev, urejanje in olepševanje okolja ter oblikovanje turističnih produktov s  področja  rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti, ipd.
 • organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena in čezmejno sodelovanje,
 • šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma:  organizacija delavnic, predavanj, izobraževanje članov,
 • oblikovanje in trženje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.

2. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu:


Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so registrirana po zakonu o društvih,
 • da imajo sedež na območju Občine Ilirska Bistrica,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske in orgariizacijske pogoje za načrtovane aktivnosti na področju turizma,
 • da izvajajo organizirano redno aktivnost.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.