Občinski razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI POSTOJNA V LETU 2021

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov po področjih do naslednj ih višin:
Naročnik: Občina Postojna
Vrednost: 255.000 EUR
Datum objave: 12.1.2021
Razpisni rok: 1.2.2021
Kontakt: Martina Ivanović
E-pošta: obcina@postojna.si
Telefon: 05 7280 723
  Povezava do razpisa

1. PROGRAMI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE v vrednosti 44.000,00 EUR
1.1. Celoletni športni programi
- splošni programi
- pripravljalni programi
1.2. Promocijski športni programi
1.3. Šolska śportna tekmovanja
1.4. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine do 20. leta starosti s posebnimi potrebami

2. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT v vrednosti 150.000,00 EUR, od tega občina sofinancira objekte v višini 53.000,00 EUR in dejavnost društev v višini 97.000,00 EUR.

3. PROGRAMI KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTA v vrednosti 20.000,00 EUR.

4. PROGRAMI ŠPORTA INVALIDOV, ŠPORTNE REKREACIJE v vrednosti 11.500,00 EUR, od tega:

4.1. Šport invalidov v vrednosti 1.000,00 EUR
4.2. Športna rekreacija v vrednosti 6.500,00 EUR
4.3. Šport starejših v vrednosti 4.000,00 EUR

5. PROGRAMI RAZVOJNIH STROKOVNIH NALOG V ŠPORTU v vrednosti 25.000,00 EUR, od tega:

5.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v vrednosti 4.000,00 EUR

5.2. Organizaclja športnih prireditev v vrednosti 21.000,00 EUR, od tega:
5.2.1. Organizacija športnih prireditev 18.500,00 EUR
5.2.2. Organizacija podelitve priznanj športnikom za športne dosežke 2.500,00 EUR.


6. SREDSTVA ZA DELOVANJE DRUŠTEV v vrednosti 4.500,00 EUR

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.