Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov v občini Cerknica za leto 2021

Predmet razpisa: MLADINSKI PROGRAMI IN MLADINSKI PROJEKTI STROŠKI DELOVANJA IZVAJALCEV MLADINSKIH PROGRAMOV
Naročnik: Občina Cerknica
Vrednost: 44.000 EUR
Datum objave: 8.1.2021
Razpisni rok: 10.2.2021
Kontakt: Polona Godejša
E-pošta: polona.godejsa@cerknica.si
Telefon: 01 709 06 15
  Povezava do razpisa

Predmet sofinanciranța po tern javnem razpisu so sledeče vsebine:

  • Mladinski programi (dejavnost) — kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto — vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti ( prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo, ipd.)
  • Mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) — posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza, ipd.)
  • Stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov — neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalna storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, stroški dela).

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.