Občinski razpisi

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2021

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih programov v občini Ilirska Bistrica v letu 2021. Programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav občanov in programi skupin za samopomoč
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 11.000 EUR
Datum objave: 24.12.2020
Razpisni rok: 21.1.2021
Kontakt: Erika Vrh
Telefon: 05 71 12 333
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo:

  • splošne dobrodelne organizacije,
  • organizacije za kronične bolnike,
  • organizacije za samopomoč,
  • invalidske organizacije ter druge organizacije, ki izvajajo humanitarne programe.

Prijavitelji morajo imeti sedež v Občini Ilirska Bistrica in izvajati dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da vključuje občane Občine Ilirska Bistrica, biti registrirani za izvajanje na področju humanitarnih dejavnosti najmanj eno leto ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.