Občinski razpisi

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2021

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica v letu 2021. Sofinancirajo se naslednji programi:
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 43.159 EUR
Datum objave: 24.12.2020
Razpisni rok: 1.2.2021
Kontakt: Erika Vrh
Telefon: 05 71 12 333
  Povezava do razpisa

 

 • Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L);
 • Sklop II: sofinanciranje gostovanj (M1);
 • Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov (M2);
 • Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3);
 • Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih, ali drugih podobnih svečanostih (M4);
 • Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N).

 

Na razpis se lahko prijavijo:

 •     kulturna društva,
 • ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
 • zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
 • javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
 • samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.

Predlagatelji morajo imeti sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko tudi sekcijo) ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.