Občinski razpisi

Javni razpis za oddajo bivalne rezidence za umetnike v Hiši Alojza Kocjančiča v Kubedu

Predmet razpisa: Na podlagi smiselne uporabe 207. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in naslednji, v nadaljevanju OZ) Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper objavlja sledeči JAVNI RAZPIS za oddajo bivalne rezidence za umetnike v Hiši Alojza Kocjančiča v Kubedu
Naročnik: Mestna občina Koper
Datum objave: 6.10.2020
Razpisni rok: 6.11.2020
E-pošta: kultura@visitkoper.si
  Povezava do razpisa


    NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Umetniška rezidenca je namenjena ustvarjalcem/umetnikom, ki aktivno delujejo na področju upodabljajočih umetnosti. S tem želimo omogočiti izmenjavo/mobilnost kulturnih ustvarjalcev/umetnikov in s tem vzpostavitev podlage za ustvarjanje umetnosti. Rezidenca bo umetnikom omogočila ustvarjanje v slikoviti vasici Kubed. S svojo edinstveno lokacijo koprskega podeželja in bogato zgodovino, kulturno in naravno dediščino želimo nuditi mirno in ustvarjalno okolje.

Namen javnega razpisa je ustvarjalcem oddati v brezplačen najem bivalni prostor v Hiši Alojza Kocjančiča z uporabo ateljeja/prostora za delavnice ipd. za obdobje enega (1) meseca z možnostjo podaljšanja na dva (2) meseca, če prijavljenega dela/projekta glede na zahtevnost in obsežnost ne bo mogoče realizirati v predvidenem enomesečnem roku ter omogočiti optimalne pogoje za njegovo ustvarjanje. Z namenom omogočiti umetnikom čim širšo mobilnost in izmenjavo bodo imeli prednost umetniki, katerih bivališče je oddaljeno od umetniške rezidence najmanj 60km.

 

    PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Zbiranje predlogov za bivanje v umetniški rezidenci v Hiši Alojza Kocjančiča, ki vsebuje naslednje elemente: kuhinjo z bivalnim prostorom, spalnico in sanitarije v skupni izmeri 37m2 ter prostor/atelje za ustvarjanje ali za izvajanje drugih aktivnosti kot so delavnice ipd., ki se nahaja v spodnjem delu objekta v izmeri 36m2. Rezidenca za umetnike je namenjena posamezniku oziroma paru. Najvišje število oseb, ki lahko začasno ali za celotno obdobje najema biva v ateljeju je dve. Umetniška rezidenca je od mesta Koper oddaljena cca 19km, zato je zaželeno, da ima umetnik lasten prevoz. Potne stroške in hrano krije umetnik sam.

Umetniška rezidenca je za bivanje in ustvarjanje umetnikov na voljo vse leto, točni termini koriščenja rezidence bodo izbranim umetnikom dodeljeni in z njimi usklajeni glede na razpoložljivost in želje umetnikov.

 

    RAZPISNA PODROČJA

Razpis je namenjen umetnikom, ki delujejo in ustvarjajo na področjih upodobitvenih umetnosti:

    kiparstvo,
    slikarstvo,
    risba,
    grafike,
    fotografija.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.