Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2020

Predmet razpisa: Občina Bloke objavlja javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2020
Naročnik: Občina Bloke
Vrednost: 3.500 EUR
Datum objave: 10.2.2020
Razpisni rok: 12.3.2020
E-pošta: obcina.bloke@bloke.si
  Povezava do razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2020

 

1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:

 • dejavnost registriranih drugih društev (upokojenska, mladinska in druga društva...) v občini Bloke, ki ne spadajo v področje turizma, kulture, športa, humanitarnih dejavnosti in kmetijstva
 • udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih, območnih, mnedobčinskih prireditvah ali aktivnostih
 • izobraževanje strokovnih kadrov za delo na tem področju
 • prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa
 • drugi programi in projekti drugih društev, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost občini Bloke

2. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki so:

 • registrirana v skladu z zakonom o društvih, za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev
 • imajo sedež v občini Bloke, oz. delujejo na njenem območju oz. so njihovi člani občani občine Bloke
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih
 • da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov
 • da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto
 • dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.