Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke v letu 2020

Predmet razpisa: Občina Bloke objavlja javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke v letu 2020.
Naročnik: Občina Bloke
Vrednost: 7.400 EUR
Datum objave: 5.2.2020
Razpisni rok: 6.3.2020
E-pošta: obcina.bloke@bloke.si
Telefon: 01/709 89 18
  Povezava do razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke v letu 2020

 

1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov:

- redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,

- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije, kipresega šolske vzgojno-izobraževalne programe,

- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

- kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine.

 

2. Na razpis se lahko prijavijo:

- kulturna društva,

- ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,

- zveze kulturnih društev, javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti

- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda

- registrirani samostojni kulturni ustvarjalci.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.