Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Bloke za leto 2020

Predmet razpisa: Občina Bloke objavlja razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Bloke za leto 2020
Naročnik: Občina Bloke
Vrednost: 2.000 EUR
Datum objave: 4.2.2020
Razpisni rok: 6.3.2020
E-pošta: obcina.bloke@bloke.si
Telefon: 01/709 89 18
  Povezava do razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Bloke za leto 2020

 

1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo

-izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,

- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnosti pospeševanja turizma,

- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,

- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turidtičnih prireditev lokalnega in širšega pomena

- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka

 

2. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki so:

- registrirana v skladu z Zakonom o društvih

- imajo v svojem imenu izpeljanko besede 'turističen',

-  imajo sedež v Občini Bloke in da delujejo na območju Občine Bloke

- imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino

- imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.