Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Bloke za leto 2020

Predmet razpisa: Občina Bloke objavlja razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Bloke za leto 2020
Naročnik: Občina Bloke
Vrednost: 2.000 EUR
Datum objave: 4.2.2020
Razpisni rok: 6.3.2020
E-pošta: obcina.bloke@bloke.si
Telefon: 01/709 89 18
  Povezava do razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Bloke za leto 2020

 

1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo

-izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,

- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnosti pospeševanja turizma,

- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,

- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turidtičnih prireditev lokalnega in širšega pomena

- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka

 

2. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki so:

- registrirana v skladu z Zakonom o društvih

- imajo v svojem imenu izpeljanko besede 'turističen',

-  imajo sedež v Občini Bloke in da delujejo na območju Občine Bloke

- imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino

- imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.