Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna v letu 2020

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna v letu 2020.
Naročnik: Občina Postojna
Vrednost: 73.000 EUR
Datum objave: 28.1.2020
Razpisni rok: 26.2.2020
Kontakt: Martina Ivanovič
E-pošta: martina.ivanovic@postojna.si
Telefon: 05/728-07-23
  Povezava do razpisa

Občina Postojna je dne 28.1.2020 na svoji spletni strani objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna v letu 2020.

Rok za prijavo na razpis je 26. februar 2020.

Prijavo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki si jo lahko zainteresirani prijavitelji natisnejo s spletne strani Občine Postojna ali pa jo prevzamejo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna.

Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur

na tel. št.: 05/728-07-23

ali na e-naslovu: martina.ivanovic@postojna.si

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.