Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2020

Predmet razpisa: Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2020
Naročnik: občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 43.159 EUR
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 27.1.2020
Kontakt: Eriki Vrh
Telefon: 05/71-12-333.
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa so naslednji programi:

Sklop I: dejavnost kulturnih društev
Sklop II: sofinanciranje gostovanj
Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov
Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu
Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih, ali drugih podobnih svečanostih
Sklop VI: sofinanciranje publikacij

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo:

  • kulturna društva,
  • ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
  • zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
  • javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
  • samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.

Predlagatelji morajo imeti sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko tudi sekcijo) ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.