Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Ilirska Bistrica za leto 2019

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev v Občini Ilirska Bistrica v letu 2019. Sredstva so namenjena za sofinanciranje naslednjih prireditev:
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 22.000 EUR
Datum objave: 3.6.2019
Razpisni rok: 10.7.2019
Kontakt: Tina Kocjan
E-pošta: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si
Telefon: 05 71 12 310
  Povezava do razpisa

 

  •     Gorsko hitrostna dirka Ilirska Bistrica 2019, v višini 15.000 evrov,
  •     Mednarodno srečanje motoristov Ilirska Bistrica 2019, v višini 5.000 evrov,
  •     Mala južna 2019, v višini 1.000 evrov,
  •     Gobarski praznik 2019, v višini 1.000 evrov.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.), društva in zveze društev, zasebni in javni zavodi, izobraževalne ustanove. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.