Občinski razpisi

Javni razpis za dodelitev denarnih nagrad za leto 2023/2024 za izjemne dosežke na področju športa v občini Ilirska Bistrica

Predmet razpisa: Javni razpis je namenjen dodeljevanju enkratnih denarnih nagrad za izjemne dosežke na področju športa v članski kategoriji športov pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez in sicer članic 1) Nacionalnih panožnih športnih zvez, vključenih v mednarodne federacije športov, vključenih v program olimpijskih iger in 2) Nacionalnih športnih zvez, vključenih v mednarodne federacije športov, ki jih priznava Mednarodni olimpijski komite.
Naročnik: Občina Ilirska bistrica
Vrednost: 5.000 EUR
Datum objave: 8.7.2024
Razpisni rok: 16.8.2024
Kontakt: Luka Špilar
E-pošta: luka.spilar@ilirska-bistrica.si
Telefon: 057112310
  Povezava do razpisa

Prejemniki denarne nagrade so lahko ekipe ali posamezniki z območja Občine Ilirska Bistrica.

  • Kot izjemni dosežek na športnem področju se šteje javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v obdobju od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 in je dokazljiv z verodostojnimi pisnimi ali materialnimi dokazili. Za izjemne dosežke na posameznem področju se štejejo: doseženo 1. do vključno 5. mesto na mednarodnem nivoju,
  • doseženo 1. do vključno 3. mesto na državnem nivoju,
  • v športnih panogah, kjer je na državnem nivoju organiziran sistem tekmovanja v več kakovostnih razredih (ligaški sistem), (košarka, nogomet, rokomet, balinanje, odbojka …), se kot uspeh upošteva uvrstitev v višji razred tekmovanja.

Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega:

  • besedilo javnega razpisa,
  • obrazec za prijavo (Obrazec št. 1),
  • izjava (Obrazec št. 2).

Razpisna dokumentacija je v času razpisnega roka dosegljiva na spletni strani Občine (https://www.ilirska-bistrica.si/) in v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v času uradnih ur.

 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.