Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov in objektov kulturne dediščine v občini Pivka v letu 2024

Predmet razpisa: Občina Pivka objavlja Javni razpis za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov in objektov kulturne dediščine v letu 2024.
Naročnik: Občina Pivka
Vrednost: 19.330 EUR
Datum objave: 1.3.2024
Razpisni rok: 17.4.2024
E-pošta: obcina@pivka.si
Telefon: 057210100
  Povezava do razpisa

Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov obnove in vzdrževanja spomenikov in spominskih obeležij na območju občine Pivka v letu 2024. Področje razpisa je kulturna dediščina.

Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali upravljavci spomenikov, drugih infrastrukturnih objektov s področja kulturne dediščine in spominskih obeležij, lociranih na območju občine Pivka.

Objekti v lasti fizičnih oseb to so zasebni stanovanjski objekti, ter drugi zasebni objekti, ki v času objave razpisa ne izkazujejo javne rabe) do sredstev razpisa niso upravičeni.

Predlagatelj lahko poda predlog za sofinanciranje celotne investicije ali predlog za sofinanciranje posamezne faze investicije, kar mora biti v prijavi posebej navedeno in razvidno.

V primeru prejema velikega števila vlog bo komisija naredila prioritetni seznam upoštevajoč višino stroškov projekta, točk pridobljenih v skladu z merili in nujnost izvedbe projekta. 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.