Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje oz. financiranje obnove in vzdrževanja objektov kulturne dediščine v občini Cerknica v letu 2024

Predmet razpisa: Občina Cerknica na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo objavlja Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje oz. financiranje obnove in vzdrževanja objektov kulturne dediščine v občini Cerknica v letu 2024.
Naročnik: Občina Cerknica
Vrednost: 37.000 EUR
Datum objave: 7.3.2024
Razpisni rok: 19.4.2024
Kontakt: Maruša Opeka
E-pošta: marusa.opeka@cerknica.si
Telefon: 017090618
  Povezava do razpisa

Predmet razpisa je zbiranje prijav za sofinanciranje oz. financiranje obnove in vzdrževanje objektov kulturne dediščine na območju občine Cerknica v letu 2024. Razpis je razdeljen v dva sklopa; za sakralno in memorialno dediščino.

Višina sredstev v proračunu za leto 2024, ki so namenjena sofinanciranju oz. financiranju obnove in vzdrževanja objektov kulturne dediščine na območju občine Cerknica v letu 2024, je 37.000 €.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.