Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Pivka za leto 2024

Predmet razpisa: Občina Pivka objavlja Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Pivka za leto 2024.
Naročnik: Občina Pivka
Vrednost: 11.000 EUR
Datum objave: 11.3.2024
Razpisni rok: 11.4.2024
Kontakt: Martina Kobal
E-pošta: obcina@pivka.si
Telefon: 057210100
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje mladinskih projektov in akcij za mlade, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih.

Glavni namen sofinanciranja mladinskih projektov in akcij po tem razpisu je:

  • spodbujanje aktivne participacije mladih v Občini Pivka.

 Izvajalec mladinskih projektov in akcij po tem razpisu je lahko:

  • organizacija mladih ali
  • nevladna in neprofitna organizacija z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in vključevanje mladih v mladinsko delo ali
  • neformalna skupina mladih oziroma skupina najmanj 3 mladih, ki imajo svojega mentorja ali
  • posamezni ustvarjalec za projekte in akcije, ki so širšega pomena, v javnem interesu občine pod pogojem, da ima stalno prebivališče v Občini Pivka.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.