Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v občini Pivka za leto 2024

Predmet razpisa: Občina Pivka je objavila Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v občini Pivka za leto 2024.
Naročnik: Občina Pivka
Vrednost: 29.000 EUR
Datum objave: 7.2.2024
Razpisni rok: 19.3.2024
Kontakt: Martina Kobal
E-pošta: obcina@pivka.si
Telefon: 057210100
  Povezava do razpisa

Programi, ki so predmet razpisa:

1.    sociala

2.    zdravstvo

3.    drugi programi

4.    miklavževanje in obdarovanje starejših nad 80 let

5.    večgeneracijski projekt

 

Pogoji za prijavitelje na razpis so:

-          imajo sedež v občini Pivka, obvezno za razpisane programe pod točko 3. in 4.

-          imajo sedež v občini Pivka oziroma delujejo na njenem območju za razpisane programe pod točko pod točko od 1 do 5.,

-          da imajo urejeno evidenco o članstvu,

-          da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,

-          da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,

-          da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov.

 

Rok za prijavo na razpis je 19.3.2024.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.