Občinski razpisi

Javni razpis za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 2024 v Občini Loška dolina.

Predmet razpisa: Občina Loška dolina je objavila razpis za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2024.
Naročnik: Občina Loška dolina
Vrednost: 3.400 EUR
Datum objave: 29.1.2024
Razpisni rok: 22.3.2024
Kontakt: Danica Zrim
E-pošta: danica.zrim@loskadolina.si
Telefon: 01-70-50-670
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

 •     Javni kulturni programi
 •     Kulturni projekti
 •     Delovanje društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 •     da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
 •     da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen kulturni projekt,
 •     da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini Loška dolina (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Loška dolina, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Loška dolina),
 •     delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
 •     da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programov ljubiteljske kulturne dejavnosti,
 •     da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Loška dolina,
 •     za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Loška dolina,
 •     da izkažejo nepridobitni značaj programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.

Vloge na javni razpis morajo biti predložene osebno na sedež občine Loška dolina najkasneje do 22.03.2024 oz. najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke.


 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.