Občinski razpisi

Javni poziv za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev v občini Pivka v letu 2024

Predmet razpisa: Občina Pivka objavlja javni poziv za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev v občini Pivka v letu 2024.
Naročnik: Občina Pivka
Vrednost: 12.000 EUR
Datum objave: 8.1.2024
Razpisni rok: 16.12.2024
Kontakt: Ana Penko
Telefon: 05 72 10 100
  Povezava do razpisa

Predmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo na območju občine Pivka.

Izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis so: neprofitne organizacije, vaške skupnosti, zavodi, društva, zveze, ki predlagajo prireditev,

ki ima širši promocijski in kulturni značaj in se z njeno izvedbo promovira Občino Pivka na nivoju regije, države oz. mednarodnem nivoju.

Občina Pivka bo sofinancirala le tiste prireditve, ki se bodo izvedle na območju občine Pivka.

Višina razpoložljivih sredstev je 12.000,00 EUR.

Prejemnik sredstev mora na sofinanciranem dogodku oziroma v projektnih aktivnostih navesti Občino Pivka kot sofinancerja. Občini se neposredno po zaključku dogodka posreduje tekstovno in materialno gradivo za objavo na spletni strani, kjer je občina navedena tudi kot sofinancer.  Prijavitelj, ki informacij/novic ne posredujejo, v letu 2025 niso upravičeni do sredstev iz javnega poziva.

Rok za vložitev vlog je 30 dni oziroma najkasneje 15 dni pred izvedbo prijavljenega projekta oziroma do porabe sredstev. Komisija bo vloge obravnavala praviloma enkrat mesečno.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.