Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Pivka v letu 2023

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Pivka v letu 2023.
Naročnik: Občina Pivka
Vrednost: 10.000 EUR
Datum objave: 10.3.2023
Razpisni rok: 31.3.2023
Kontakt: Tanja Avsec
E-pošta: tanja.avsec@pivka.si
  Povezava do razpisa

Namen ukrepa je sofinanciranje programov društev na področju turizma.
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo letni programi in projekti ter redna dejavnost društev.
Upravičeni stroški po tem razpisu so:

 • organiziranje programov usposabljanj in izobraževanj na področju turizma, naravne in kulturne dediščine ter izvajanje aktivnosti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
 • sodelovanje pri čistilnih akcijah na območju občine Pivka,
 • organizacija turističnih prireditev ter drugih turističnih tradicionalnih prireditev in dogodkov,
 • izvajanje promocijske dejavnosti na področju turizma,
 • aktivnosti za ozaveščanje in spodbujanje občanov za delovanje na področju turizma,
 • sodelovanje na turističnih sejmih in drugih turističnih prireditvah.

Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imajo sedež v občini Pivka in delujejo na območju občine Pivka,
 • so registrirana po zakonu o društvih,
 • ki imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
 • imajo svoje poslovanje urejeno skladno z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.