Občinski razpisi

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2023

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu 2023, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2023.
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 187.200 EUR
Datum objave: 13.3.2023
Razpisni rok: 10.4.2023
Kontakt: Luka Špilar
E-pošta: luka.spilar@ilirska-bistrica.si
Telefon: 05/71 12 331
  Povezava do razpisa

Na razpis se lahko prijavijo:

 •     športna društva in njihova združenja,
 •     vzgojno - varstveni zavodi,
 •     vzgojno - izobraževalni zavodi,
 •     zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ki izvajajo programe za občane občine Ilirska Bistrica.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

 •     so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
 •     izvajajo športne programe za občane Občine Ilirska Bistrica,
 •     njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
 •     imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
 •     imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica,
 •     imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Ilirska Bistrica iz predhodnih razpisov oz. obveznosti,
 •     da prijavljeni programi niso financirani iz drugih postavk proračuna Občine Ilirska Bistrica,
 •     imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov.


 

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.