Občinski razpisi

Razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju varstva kulturne dediščine

Predmet razpisa: Na spletni strani Ministrstva za kulturo RSje objavljen Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2023-2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-KAM 2023-2024)
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 350.000 EUR
Datum objave: 1.1.1970
Razpisni rok: 31.3.2023
Kontakt: Vida Koporc Sedej
E-pošta: vida.koporc@gov.si
  Povezava do razpisa

Predmet programskega poziva je dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov društev, zvez društev in drugih nepridobitnih pravnih subjektov, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, in ki izvajajo kulturno dejavnost na enem izmed naslednjih vsebinskih področij: varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost, knjižnična dejavnost kot svojo osnovno dejavnost.

Sofinanciral se bo javni kulturni program, ki je zaradi vodilne vloge v javnem interesu na posameznem področju programskega poziva in je zato pomemben za vso Slovenijo.

Namen programskega poziva je s financiranjem okrepiti izvajanje javnih kulturnih programov na področju varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti. S tem programskim pozivom se za obdobje dveh let spodbuja in financira izvajanje javnih kulturnih programov, ki morajo izpolnjevati cilje tega programskega poziva.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.