Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v občini Pivka za leto 2023

Predmet razpisa: Občina Pivka objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v občini Pivka za leto 2023. Programi, ki so predmet razpisa: sociala, zdravstvo, drugi programi, miklavževanje in obdarovanje starejših nad 80 let ter večgeneracijski projekt.
Naročnik: Občina Pivka
Vrednost: 29.000 EUR
Datum objave: 21.2.2023
Razpisni rok: 23.3.2023
Kontakt: Jana Knafelc Strle
E-pošta: obcina@pivka.si
Telefon: 05 72 10 100
  Povezava do razpisa

Skupna višina sredstev v proračunu Občine Pivka je 29.000,00 EUR - proračunska postavka programi neprofitnih organizacij št. 1090001.

-       sociala in zdravstvo 22.400,00 EUR

-       drugi programi 1.400,00 EUR

-       miklavževanje 1.800,00 EUR in obdarovanje starejših nad 80 let 600,00 EUR (na osebo 4,00 €, ostalo materialni stroški)

-       večgeneracijski projekt 2.800,00 EUR.

Naslov službe od katere se lahko zahteva obrazce in dodatne informacije: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka. Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani, lahko pa se prevzame tudi v času uradnih ur in sicer v ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 13.00 do 15.00, v sredo od 08.00 do 11.00 in od 13.00 do 17.00 ter v petek od 8.00 do 11.00 v sprejemni pisarni Občine Pivka. Dodatne informacije občinska uprava Občine Pivka (Jana Knafelc Strle).

Rok za prijavo na razpis je 23.3.2023.

Prijave je potrebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, s pripisom “»VLOGA JAVNI RAZPIS NEPROFITNE 2023 -  NE ODPIRAJ” ali jih oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka (obrazec ovojnice je v razpisni dokumentaciji).

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.