Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna za leto 2023

Predmet razpisa: Občina Postojna objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna za leto 2023.
Naročnik: Občina Postojna
Vrednost: 88.000 EUR
Datum objave: 28.2.2023
Razpisni rok: 20.3.2023
Kontakt: Martina Ivanovič
E-pošta: martina.ivanovic@postojna.si
Telefon: 057280723
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa so:

  1. Javne kulturne prireditve
  2. Mednarodna tekmovanja s področja kulturnih dejavnosti
  3. Poletne kulturne prireditve v mesecu avgustu v mestu Postojna
  4. Pustovanje v mestu Postojna
  5. Projekti razstavne in sejemske dejavnosti
  6. Projekti založništva
  7. Projekti izobraževanja na področju kulture

Upravičene osebe, ki lahko sodelujejo na javnem razpisu:

  • nevladne organizacije (društva, zveze društev, zavodi, ustanove, ki delujejo na neprofitni osnovi

samozaposleni v kulturi (v nadaljevanju: samostojni kulturni ustvarjalci) - fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Postojna, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis in do prejema končnega izplačila za prijavljeni kulturni projekt vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri Miistrstvu RS za kulturo in delujejo na področju ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin, njihovi projekti pa so v javnem interesu Občine Postojbna.

 

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.