Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Postojna v letu 2023

Predmet razpisa: Občina Postojna je objavila Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Postojna v letu 2023.
Naročnik: Občina Postojna
Vrednost: 255.000 EUR
Datum objave: 9.1.2023
Razpisni rok: 30.1.2023
Kontakt: Martina Ivanović
E-pošta: martina.ivanovic@postojna.si
Telefon: 05/728-07-23
  Povezava do razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov po področjih.

 • Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine.
 • Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport.
 • Programi kakovostnega in vrhunskega športa.
 • Programi športa invalidov, športne rekreacije.
 • Programi razvojnih strokovnih nalog v športu.
 • Sredstva za delovanje društev.

Upravičenci:
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci športne dejavnosti v občini Postojna, in sicer:

 • športna društva in športna zveza, ki so registrirani v RS,
 • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe, določene z Letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ),
 • pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
 • samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
 • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, in
 • zasebni športni delavci.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.