Nacionalni razpisi

Javni poziv za izvedbo akcij za obrambo evropskih vrednot

Predmet razpisa: Javni poziv ima dva namena. Prvi namen javnega poziva je podpora organizacijam pri nujnih zagovorniških, pravnih, komunikacijskih in drugih akcijah (odziv v medijih, protesti, zbiranje podpisov, priprava amandmajev in podobno), ki so načrtovane kot takojšen odziv na različne izzive (na primer zaščita EU vrednost in temeljnih pravic ali pritiski odločevalcev na delovanje NVO).
Naročnik: CNVOS
Vrednost: 100.000 EUR
Datum objave: 2.11.2023
Razpisni rok: 30.6.2025
E-pošta: podpora.cerv@cnvos.si
Telefon: 01 542 14 22
  Povezava do razpisa

Drugi pa je podpora aktivnostim, ki so načrtovane kot priložnost (oblikovanje politik ali predpisov) z namenom pozitivnega vplivanja tako na lokalno kot nacionalno in EU raven (na primer volitve v evropski parlament ali promocija EU vrednot).

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.