Spletno upravljanje s podatki za NVO

Imate težave pri obveščanju svojih članov? Želite boljši pregled nad financami društva? Si želite poenostaviti delo pri administraciji vaše organizacije?

Za vas smo pripravili sistem za učinkovito spletno upravljanje z NVO, ki  omogoča uporabo raznovrstnih storitev.

Osnovne storitve:

 • vodenje članskih in drugih evidenc v skladu s potrebami organizacije,
 • razvrščanje v skupine,
 • uvoz in izvoz podatkov,
 • vodenje evidenc vplačanih članarin,
 • obveščanje prek e-pošte in (opcija) SMS sporočil,
 • tiskanje ovojnic in nalepk za obveščanje.
 • vodenje evidence prejetih dokumentov (računov, pogodb...),
 • izdajanje računov,
 • vodenje blagajniškega dnevnika, blagajniških prejemkov in izdatkov.

Drugo:

 • vodenje evidenc sponzorjev in sponzorskih sredstev,
 • vodenje projektov,
 • vnos dogodkov v portal NVO dogodkov,
 • objava dogodkov v portal napovednik.com,
 • objava dogodkov na občinskih straneh (v delu).

Uporaba sistema je brezplačna, pogoj je le, da je vaša organizacija včlanjena v BOREO (kar je tudi brezplačno). Kako se včlanite izveste s klikom na povezavo zgoraj desno.

Dostop do sistema

Dostop do sistema pridobite tako, da izpolnite obrazec, do katerega pridete na strani http://www.boreo.si/NVO.

Več informacij

Za več informacij pokličite 040 413 315 (Samo).

 

Povezave

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.