Aktualno

Razpisan je postopek izbora predstavnika v Svetu ministra za naravne vire, prostor, okolje, podnebje in energijo za sodelovanje z nevladnimi organizacijamia

4. junij 2024

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/3568/razpisali-smo-postopek-izbora-predstavnika-v-svetu-ministra-za-naravne-vire-prostor-okolje-podnebje-in-energijo-za-sodelovanje-z-nevladnimi-organizacijami/

Razpisan je postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika NVO za področje zavarovanih območij v Svetu ministra za naravne vire, prostor, okolje, podnebje in energijo za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Rok za prijavo je petek, 14. junija 2024, do 15. ure.

V Svetu ministra za naravne vire, prostor, okolje, podnebje in energijo za sodelovanje z nevladnimi organizacijami (v nadaljevanju: Svet) delujejo:

 • en stalni predstavnik NVO za področje pravno-sistemskih vprašanj s področja okolja, narave in prostora;
 • en stalni predstavnik NVO za področje podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje voda;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje varstva okolja;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje biotske raznovrstnosti;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje zavarovanih območij;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje urejanja prostora;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje graditev;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje krožnega gospodarstva;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje podnebnih sprememb;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje stanovanj;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje trajnostne mobilnosti;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje energetike.

Seznam trenutnih predstavnikov NVO v Svetu je objavljen na spletni strani CNVOS.

Zaradi odstopa področne predstavnice NVO za področje zavarovanih območij CNVOS razpisuje postopek izbora nadometnega predstavnika oziroma predstavnice NVO za to področje.

 

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na področju zavarovanih območij.

Kandidat ali kandidatka za predstavnika je lahko oseba, ki izkazuje izkušnje z delovanjem na področju zavarovanih območij.

 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja, poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju zavarovanih območij in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

 

 

 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.