Predstavitev Regijskega stičišča v Pivki

Predstavitev Regijskega stičišča BOREO nevladnim organizacijam v občini Pivka se je zgodila 10. 2. 2011 v sejni sobi Muzeja vojaške zgodovine v Pivki.

 • Predstavitev Regijskega stičišča v Pivki: predstavitev_regijskega_stiia_v_pivkidscf6771_1jpg.jpg
 • Predstavitev Regijskega stičišča v Pivki: predstavitev_regijskega_stiia_v_pivkidscf6772_1jpg.jpg
 • Predstavitev Regijskega stičišča v Pivki: predstavitev_regijskega_stiia_v_pivkidscf6773_1jpg.jpg
 • Predstavitev Regijskega stičišča v Pivki: predstavitev_regijskega_stiia_v_pivkidscf6774_1jpg.jpg
 • Predstavitev Regijskega stičišča v Pivki: predstavitev_regijskega_stiia_v_pivkidscf6775_1jpg.jpg
 • Predstavitev Regijskega stičišča v Pivki: predstavitev_regijskega_stiia_v_pivkidscf6776_1jpg.jpg
 • Predstavitev Regijskega stičišča v Pivki: predstavitev_regijskega_stiia_v_pivkidscf6777_1jpg.jpg
 • Predstavitev Regijskega stičišča v Pivki: predstavitev_regijskega_stiia_v_pivkidscf6778_1jpg.jpg
 • Predstavitev Regijskega stičišča v Pivki: predstavitev_regijskega_stiia_v_pivkidscf6779_1jpg.jpg
 • Predstavitev Regijskega stičišča v Pivki: predstavitev_regijskega_stiia_v_pivkiimg_8670_1jpg.jpg
 • Predstavitev Regijskega stičišča v Pivki: predstavitev_regijskega_stiia_v_pivkiimg_8671_1jpg.jpg
 • Predstavitev Regijskega stičišča v Pivki: predstavitev_regijskega_stiia_v_pivkiimg_8672_1jpg.jpg
 • Predstavitev Regijskega stičišča v Pivki: predstavitev_regijskega_stiia_v_pivkiimg_8673_1jpg.jpg
Nazaj na seznam foto galerij

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.