Nacionalni razpisi

Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027

Predmet razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta objavila javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027.
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Datum objave: 3.1.2023
Razpisni rok: 3.3.2023
E-pošta: clldpo2020.mkgp@gov.si.
  Povezava do razpisa

Predmet javnega poziva je določitev pogojev za delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost do leta 2027. Vsi zainteresirani so vabljeni, da določijo delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravijo strategijo lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost do leta 2027, v skladu s 6. do 9. členom Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22).

Lokalno partnerstvo mora biti vzpostavljeno oziroma delovati v skladu s pogoji za delovanje lokalne akcijske skupine kot določa 6. člen Uredbe. Pri tem je treba upoštevati 7. člen Uredbe. 

Rok za predložitev vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev prve faze pripravljanje podpore je 3. marec 2023. Rok za predložitev strategije lokalnega razvoja je 31. julij 2023.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.