Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vlaganj v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah, kamor sodijo vlaganja v (tudi na ali ob):
Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vrednost: 10.000.000 EUR
Datum objave: 3.1.2023
Razpisni rok: 3.4.2023
E-pošta: gp.mgrt@gov.si
  Povezava do razpisa

 

 •     urbane parke in druge zelene javne površine v poselitvenih območjih in zelene javne površine na poselitvenih in neposelitvenih območjih,
 •     plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin,
 •     drugo naravno dediščino, valorizirano v turizmu,
 •     turistične znamenitosti,
 •     parkirne površine v bližini dostopnih poti in turističnih znamenitosti, vključno s sanitarijami in drugo podporno turistično infrastrukturo na ali ob parkirnih površinah (npr. prostori za shranjevanje, garderobe),
 •     označevalne table , oprema za podajanje interaktivnih vsebin s področja turizma in oznake za usmerjanje, informiranje ali promocijo turističnih znamenitosti,
 •     sprehajalne poti, tematske poti, planinske poti, dostopne poti do turističnih znamenitosti,
 •     razgledne površine, tematske ogledne površine, površine za oddih, rekreacijo in igro, informativne in označevalne površine na mejah varovanih ali zavarovanih območij ali v poselitvenih območjih znotraj njih,
 •     javni pitniki vode in vodnjaki naravne vode.

Predmet sofinanciranja bodo zgolj vlaganja, ki so neposredno povezana s turizmom, kar pomeni, da bodo to infrastrukturo uporabljali pretežno turisti ter bo imela vpliv na višjo raven kakovosti doživetja turistov in s tem doseganje višjega cenovnega pozicioniranja vseh turističnih ponudnikov, ki delujejo v teh destinacijah.

Predmet sofinanciranja bodo zgolj vlaganja, ki bodo glede na naravo projektov usmerjena v okoljsko učinkovite in zeleno naravnane rešitve ter nadgrajena s sodobnimi digitalnimi orodij in rešitvami, ki bodo zagotavljala visoko kakovostno uporabniško izkušnjo.

Roka za oddajo vlog sta: 3. 4. 2023 in 5. 6. 2023. Drugi rok bo izveden le v primeru, da sredstva v okviru prvega roka ne bodo porabljena!

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in zahteve predmetnega javnega razpisa, pri čemer so prijavitelji lahko:

 •     lokalne skupnosti, ki delujejo na območju vodilnih turističnih destinacij ali so imele po podatkih SURS izvedenih vsaj 5.000 prihodov turistov v letu 2021 ali imajo vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno,
 •     javni zavodi, ki delujejo na področju turizma in so ustanovljeni s strani lokalnih skupnosti, ali javni zavodi za upravljanje zavarovanih območij, ki jih je ustanovila država in, ki na podlagi predpisa ali po pooblastilu Ministrstva za okolje in prostor vlagajo v infrastrukturo za obiskovanje naravnih vrednot ter delujejo tudi na področju turizma  - oboji zgolj v primeru, ko delujejo na območju vodilnih turističnih destinacij  ali na območju občin, ki imajo po podatkih SURS izvedenih vsaj 5.000 prihodov turistov letno  ali imajo vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno;
 •     zveze društev, ki delujejo na področju turizma in imajo to opredeljeno v svojih ustanovnih aktih ter za svoje člane in javno dobrobit urejajo javno turistično infrastrukturo, vendar zgolj za vlaganja v planinske in tematske poti.


 

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.