Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji – 2023

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2023. Namen sofinanciranja filmskih festivalov je spodbujanje filmske kulture, filmske vzgoje ter omogočanje publiki, da se seznani s sodobnimi praksami domače in tuje filmske ustvarjalnosti.
Naročnik: Slovenski filmski center
Vrednost: 150.000 EUR
Datum objave: 3.1.2023
Razpisni rok: 31.1.2023
Kontakt: Ksenija Zubković
E-pošta: ksenija.zubkovic@sfc.si
Telefon: 01/ 23 43 206
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Do sredstev agencije po javnem razpisu so upravičene pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ali za organizacijo kulturnih ali drugih prireditev in katerih ustanovitelj ali soustanovitelj ni Republika Slovenija in, ki prijavljen festival izvajajo vsaj v zadnjih dveh koledarskih letih zapored pred letom prijave na javni razpis. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.