Nacionalni razpisi

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti v letu 2023

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti v letu 2023. Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnim projektom na področju intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 82.000 EUR
Datum objave: 14.11.2022
Razpisni rok: 12.12.2022
Kontakt: Mojca Sfiligoj
E-pošta: mojca.sfiligoj@gov.si
  Povezava do razpisa

Ministrstvo v okviru javnega razpisa na področju intermedijskih umetnosti razpisuje naslednja podpodročja:

  •     Produkcija in postprodukcija v Sloveniji
  •     Postprodukcija na referenčnih prizoriščih v tujini
  •     Prvi avtorski projekt

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo:

  •     nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih na ta razpis prijavljeni projekti ne spadajo v okvir večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25;
  •     javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2022 s strani ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2023 oziroma katerih na ta razpis prijavljeni projekti ne spadajo v okvir večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25;
  •     samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na področju intermedijskih umetnosti.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.


 

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.