Nacionalni razpisi

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Zelena delovna mesta

Predmet razpisa: Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izvedbo programa Zelena delovna mesta, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas. Na voljo je skupaj 2.453.280,00 EUR, predvidena je subvencionirana zaposlitev 300 brezposelnih oseb iz vse Slovenije. Delodajalci lahko prejmejo po novem povabilu 680 evrov.
Naročnik: Zavod za zaposlovanje
Vrednost: 2.453.280 EUR
Datum objave: 19.8.2022
Razpisni rok: 30.6.2023
  Povezava do razpisa

Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, ki lahko prispeva tudi k spodbujanju aktivnosti brezposelnih. S spodbudami za zaposlitev na takšnih delovnih mestih želijo prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Ciljna skupina za vključitev v program Zelena delovna mesta so osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljne skupine, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost: · osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja, · osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu in · osebam podzastopanega spola v dejavnosti (gospodarskem sektorju) v kateri je neravnovesje med spoloma za več kot 10 odstotnih točk višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v RS.

Javno povabilo bo odprto do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2024.
 

Upravičeni prijavitelji

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.