Nacionalni razpisi

Javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022. Namen ukrepa je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin, povečanje števila potrjenih pašnih redov in stojišč za čebele ter ugotoviti alternativna pašna področja in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja.
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 27.6.2022
Razpisni rok: 15.7.2022
E-pošta: aktrp@gov.si
  Povezava do razpisa

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa zaradi porabe oziroma do vključno 15. 7. 2022, do 23.59 ure.

Upravičeni prijavitelji

Upravičenec je določen v 8. členu Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.