Nacionalni razpisi

Javni poziv za sofinanciranje projektov digitalizacije na področju knjige za leto 2022

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je izbor izvajalcev in financiranje projektov digitalizacije na področju knjige v letu 2022. Namen poziva je spodbujanje subjektov s področja knjige k digitalni nadgradnji poslovanja oz. posameznih poslovnih delov, posebej spletnih strani in spletnih knjigarn, z namenom optimizacije poslovanja in storitev ter večanja prepoznavnosti založniškega in knjigotrškega sektorja v spletnem okolju.
Naročnik: Javna agencija za knjigo
Datum objave: 3.6.2022
Razpisni rok: 15.9.2022
  Povezava do razpisa

Projekti digitalizacije bodo financirani na naslednjih področjih:

  •     digitalizacija poslovanja (nakup administrativnih, poslovnih, računovodskih ipd. programov);
  •     nadgradnja obstoječe spletne strani;
  •     nadgradnja obstoječe spletne knjigarne;
  •     vzpostavitev nove spletne knjigarne založnika ali več založnikov;
  •     najem AI orodij za strojno branje oz. produkcijo zvočnih knjig.

Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 15. 9. 2022.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega prava (društva, zavodi, ustanove, gospodarske družbe), registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti na področju knjige v Republiki Sloveniji in/ali zamejstvu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.