Nacionalni razpisi

Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF

Predmet razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF. Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije.
Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Vrednost: 4.000.000 EUR
Datum objave: 21.3.2022
Razpisni rok: 31.12.2022
E-pošta: info@srrs.si
Telefon: 01 836 19 53
  Povezava do razpisa

Razpis bo odprt od 4. 4. 2022 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2022.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni vlagatelji po podprogramu C4 – Premostitveno financiranje javnih organizacij:

Pravne osebe v javni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot:

 • javni zavod,
 • javni raziskovalni zavod,
 • skupnost zavodov,
 • zbornica,
 • gospodarska zbornica,
 • javni sklad,
 • ustanova,
 • ostale organizacije, organizirane kot:
 • nevladna organizacija,
 • študentska organizacija,
 • narodnostna skupnost,
 • javna agencija.

Upravičeni vlagatelji po podprogramu C3-D – Projekti neprofitnih zasebnih organizacij:

Pravne osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot:

 • zavod,
 • zavod v zasebni lasti,
 • sklad,
 • društvo, zveza društev.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2020.

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.