Nacionalni razpisi

Javno povabilo za izbor programov javnih del pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za leto 2022

Predmet razpisa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je 16. 11. 2021 objavil javno povabilo za izbor programov javnih del pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za leto 2022. Na voljo je 4 milijone EUR iz proračuna RS. Okvirno število možnih vključitev je 350 dolgotrajno brezposelnih. Programi se lahko izvajajo na področju socialnega varstva.
Naročnik: Zavod za zaposlovanje
Vrednost: 4.000.000 EUR
Datum objave: 22.11.2021
Razpisni rok: 30.4.2022
Kontakt: Mojca Ulaga
E-pošta: mojca.ulaga@ess.gov.si
Telefon: 080 20 55
  Povezava do razpisa

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov, razvoju novih delovnih mest in aktiviranju brezposelnih oseb za izvajanje pomoči pri oskrbi uporabnikov v domovih za starejše občane, v večgeneracijskih centrih, v bolnišnicah, invalidov v društvih, v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter drugih socialno varstvenih zavodih.

Javno povabilo je odprto od 24. 11. 2021 od vključno 11.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 30. 4. 2022 do vključno 12.00 ure.

Upravičeni prijavitelji

Na javno povabilo se lahko prijavi:

  • pravna oseba, ki je pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst mesecev vpisana v Poslovni register RS, za opravljanje socialno varstvene dejavnosti, ki jo namerava izvajati v javnem delu;
  • ki je neprofitni delodajalec*
  • ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.

*Za neprofitne delodajalce se za potrebe tega javnega povabila štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo z zakonodajo ali v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj oziroma imajo v svojem ustanovitvenem aktu določilo, da vračajo dobiček v osnovno dejavnost in ga ne delijo oziroma delodajalci, katerih (so)ustanovitelj ali večinski lastnik je občina ali državna institucija ter socialna podjetja. V primeru, da je neprofitnost delodajalca razvidna le iz ustanovitvenega akta, mora izvajalec ustanovitveni akt obvezno priložiti k ponudbi.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.