Nacionalni razpisi

Javni razpis MGRT za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja brezplačnih storitev podpornega okolja za razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetji v posamezni kohezijski regiji. V vsaki kohezijski regiji bo financirana zgolj ena vloga prijavitelja, ki v imenu konzorcija nastopa kot vodja konzorcija, pri tem konzorcij lahko sestavljajo največ trije projektni partnerji.
Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vrednost: 418.285 EUR
Datum objave: 8.11.2021
Razpisni rok: 6.12.2021
E-pošta: gp.mgrt@gov.si
  Povezava do razpisa

Vlagatelji s partnerji kot konzorcij bodo izvajali naslednje naloge:

  • promocija socialno podjetniške kulture,
  • izvajanje podpornih storitev za obstoječa in potencialna socialna podjetja,
  • povezovanje socialnih podjetji in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva in družbenih inovacij na lokalni in regionalni ravni ter medsektorsko povezovanje,
  • evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah pri nastajanju in delovanju socialnih podjetji.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj s partnerji, ki skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oziroma konzorcij. Konzorcij sestavljajo ne več kot trije (3) konzorcijski partnerji, od katerih je en vodja konzorcija oziroma poslovodeči konzorcijski partner. Vodja konzorcija v imenu konzorcija izvede prijavo na javni razpis.

Konzorcij sestavlja vsaj po en (1) partner, in sicer:

  • pravna oseba, ki opravlja splošne razvojne naloge v regiji;
  • pravna oseba zasebnega prava, ki je registrirana skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu – ZsocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18).

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.