Nacionalni razpisi

Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS

Predmet razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi. Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi, na območju Republike Slovenije ter avtohtonih narodnih skupnosti, ki zasleduje cilj:
Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Vrednost: 4.806.192 EUR
Datum objave: 11.10.2021
Razpisni rok: 31.12.2021
  Povezava do razpisa

 

  •     premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska in/ali nacionalna sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
  •         Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij,
  •         Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij.

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 25. 10. 2021 do do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2021.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.