Nacionalni razpisi

Usmerjen četrti rok javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Predmet razpisa: Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 15. julija objavila četrti rok javnega razpisa v okviru Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020.
Naročnik: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Datum objave: 9.8.2021
Razpisni rok: 12.10.2021
E-pošta: si-hr.svrk@gov.si
Telefon: +386 1 400 3685
  Povezava do razpisa

V tokratnem usmerjenem roku zbirajo projekte s področja zagotavljanja varnosti (civilna zaščita, reševalne službe in reševalci) ter področja čezmejnih javnih prevozov in storitev trajnostne mobilnosti (3. prednostna os »Zdrava, varna in dostopna obmejna območja«, prednostna naložba 11).

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo. 4. rok za oddajo projektnih vlog se bo zaključil 12. 10. 2021 ob 12.00.
Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji za prednostno os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja:

  •     Nacionalni, regionalni in lokalni organi.
  •     Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu – pravne osebe (npr. zdravstveni centri, organizacije socialnega varstva, nevladne organizacije, centri za ostarele, regionalne razvojne agencije, socialna podjetja, reševalne službe in organizacije civilne zaščite itn.).

Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in en iz Hrvaške ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje) registriran v eni od sodelujočih držav, sestavljen iz članov iz obeh držav članic. Vodilni partner mora imeti sedež v programskem območju.

Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI – HR vključuje naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3:

  •     v Republiki Sloveniji: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, regija Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko-Notranjska regija, Obalno-Kraška regija;
  •     v Republiki Hrvaški: Primorsko-Goranska županija, Istarska županija, mesto Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-Zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija in Karlovačka županija.

Dobro je vedeti

Informativni delavnici za prijavitelje bosta organizirani septembra 2021. Več informacij o delavnicah in prijavi bo na voljo avgusta na spletni strani programa.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.