Nacionalni razpisi

Javni ciljni poziv MK za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti v letu 2021

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za predstavitev vrhunske slovenske umetniške produkcije s področja sodobnih vizualnih umetnosti v tujini prek osrednjih umetniških sejmov v Evropi in vključevanja v najpomembnejše razstavne in festivalske dogodke na mednarodni ravni.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 170.000 EUR
Datum objave: 24.6.2021
Razpisni rok: 30.9.2021
Kontakt: Judita Krivec Dragan
E-pošta: Judita.Krivec-Dragan@gov.si
Telefon: 01 369 59 40
  Povezava do razpisa

Ministrstvo v okviru javnega poziva razpisuje sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

  •     Predstavitve vizualnih umetnikov, ki delujejo v *Sloveniji in bodo Slovenijo v letu 2021 predstavljali na mednarodnih umetniških in oblikovalskih sejmih:
  •         kategorija I. Art Basel; FIAC Pariz; Frieze Art Fair London; Milano Design Week;
  •         kategorija II. Arco Madrid; Artissima Torino; Volta Basel; Liste Basel; Art Brussel; Art Rotterdam; Vienna Cotemporary Dunaj; Art Verona, London Fashion Week, Paris Photo;
  •         kategorija III. Miart Milano, Art Market Budapest; Art Photo Budapest, Photo Basel, Photo London.
  •     Sodelovanje vizualnih umetnikov iz *Slovenije na naslednjih referenčnih mednarodnih razstavnih in festivalskih prireditvah:
  •         Ars Electronica Linz; Bienale mladih Evrope in Sredozemlja; Beneški/Arhitekturni bienale in drugi enakovredni mednarodni bienali in festivali s področja vizualnih umetnosti; sodelovanje pri selekcioniranih projektih nacionalnih muzejev in galerij v tujini.

Poziv se začne 24. 6. 2021 ob 9.00 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 30. 9. 2021.
Upravičeni prijavitelji

Na poziv se lahko prijavijo:

  •     nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ki že delujejo na področju javnega poziva, glede na osnovno dejavnost pa niso ljubiteljske, izobraževalne, znanstvene ali vzgojno-izobraževalne institucije, oziroma organizacije, katerih temeljni namen za ustanovitev ni bilo opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji,
  •     samozaposleni in druge fizične osebe s področij vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki so s strani organizatorja uradno povabljeni na razstavne in festivalske dogodke, navedene v pozivu.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.