Nacionalni razpisi

Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin, ki so: - manjšinske etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, različnih manjšinskih etničnih skupnosti ter priseljencev), - invalidi.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 1.307.915 EUR
Datum objave: 23.4.2021
Razpisni rok: 7.6.2021
Kontakt: mag. Matej Strahovnik
E-pošta: matej.strahovnik@gov.si
Telefon: 01 369 5934
  Povezava do razpisa

Cilja javnega razpisa sta:

  •     krepitev zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z usposabljanjem,
  •     preprečevanje zdrsa v socialno izključenost,
  •     zaposlovanje pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture.

Upravičene dejavnosti v okviru posamezne operacije so:

  •     usposabljanja za krepitev zaposljivosti in socialne vključenosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture,
  •     zaposlitev enega pripadnika ranljive skupine kot koordinatorja operacije.

Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (izvajanje v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020) in Republika Slovenija v skupni vrednosti 1.307.915,90 EUR.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.