Nacionalni razpisi

Active Citizens Fund v Sloveniji: Javni razpis za institucionalno podporo

Predmet razpisa: V okviru programa Active Citizens Fund v Sloveniji je objavljen Javni razpis za institucionalno podporo. Razpis za institucionalno podporo je namenjen srednje razvitim nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju človekovih pravic, demokracije, transparentnosti in aktivnega državljanstva. Pet izbranih organizacij bo dobilo 3-letno podporo v vrednosti 90.000 evrov in široko podporo različnih mentorjev za uresničitev strateškega načrta
Naročnik: CNVOS, Zavod PIP in DRPDNM
Vrednost: 450.000 EUR
Datum objave: 14.1.2021
Razpisni rok: 15.3.2021
E-pošta: podpora@acfslovenia.si
  Povezava do razpisa

Dodeljen znesek je pavšalen, kar pomeni, da organizacije ne bodo poročale o porabi finančnih sredstev, ampak o doseganju rezultatov.

Rok za prijavo: 15. 3. 2021 ob 12. uri
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki:

  •     so bile ustanovljene vsaj 60 mesecev pred rokom prijave na razpis (ustanoviti so se torej morale pred 15. 3. 2016),
  •     so v letih 2017–2019 imele povprečni letni prihodek med 100.000 in 500.000 evri,
  •     ki izvajajo ali so od 1. januarja 2017 izvedle najmanj tri projekte na naslednjih področjih: a.) Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost; b.) Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete,
  •     imajo sprejet večletni organizacijski delovni načrt ali strategijo.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Dobro je vedeti

V podporo prijaviteljem bosta izvedeni dve delavnici, informativna, na kateri bomo predstavili javni razpis, in delavnica o strateškem načrtovanju. Več informacij in prijavnico najdete na tej povezavi.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.