Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij je sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino.
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Vrednost: 180.000 EUR
Datum objave: 6.10.2020
Razpisni rok: 3.11.2020
Kontakt: Aleksandra Panič
E-pošta: aleksandra.panic@arrs.si.
Telefon: (01) 400 5924
  Povezava do razpisa

Javni razpis obsega izdajanje periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v tiskani oziroma elektronski obliki, s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so:

  •     pomembne za spodbujanje zanimanja mladine in javnosti za znanost in tehnologijo ter za širjenje splošne znanstvene in tehnične kulture;
  •     pomembne za formalno izobraževanje (predvsem osnovno- in srednješolsko);
  •     pomembne za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije;
  •     dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu ustvarjajo slovenski avtorji.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji,
  •  založbe (pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z zalaganjem knjig, revij),
  •  društva, vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (kot vpis društva v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti se šteje vpis v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_nevladnih_organizacij/Splosno ),
  • pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.