Nacionalni razpisi

Dodatni prijavni rok v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD«

Predmet razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, objavil nov dodatni prijavni rok za leto 2020.
Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Datum objave: 30.9.2020
Razpisni rok: 26.10.2020
E-pošta: info@jskd.si
Telefon: 01 24 10 500
  Povezava do razpisa

Sofinancirajo se:

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000,00 EUR) za zaposlitev brezposelnega mladega do vključno 29. leta starosti na področju kulturnih dejavnosti. Prijavijo se lahko ljubiteljska kulturna društva, javni in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture, osnovne in srednje šole, vrtci, muzeji, knjižnice …

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/zaposlovanje v kulturi v okviru različnih izobraževalnih modulov (gledališče, lutke, ples, folklora, film, vokalna in instrumentalna glasba, likovna dejavnost, literatura, organizacija in upravljanje v kulturi ipd). Prijavijo se lahko brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki jih zanima delo v kulturi.

Upravičeni prijavitelji

Glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.