Nacionalni razpisi

Dodatno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020

Predmet razpisa: Zavod za zaposlovanje je objavil dodatno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020. Na voljo je 6 milijonov EUR. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.
Naročnik: Zavod za zaposlovanje
Vrednost: 6.000.000 EUR
Datum objave: 2.9.2020
Razpisni rok: 30.10.2020
Kontakt: Mojca Ulaga
E-pošta: mojca.ulaga@ess.gov.si
  Povezava do razpisa

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Izvajalci lahko predložite ponudbe od 8. 9. 2020 od 8:00 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 10. 2020 do 13:00.
Upravičeni prijavitelji

Izvajalci javnih del so lahko neprofitni delodajalci, ki so pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst mesecev vpisani v Poslovni register RS za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.