Nacionalni razpisi

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Vrednost: 2.000.000 EUR
Datum objave: 24.8.2020
Razpisni rok: 23.11.2020
E-pošta: info@regionalnisklad.si
  Povezava do razpisa

Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj

– premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

– Premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev. 

Ta razpis je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki so registrirana kot s.p. ali pravna oseba.

Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer  1. rok do 28. 9. 2020, 2. rok do 26. 10. 2020, 3. rok do 23. 11. 2020. Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.