Nacionalni razpisi

Razpis EU za sofinanciranje enega pilotnega projekta na področju pregleda kulturnega in kreativnega sektorja v Evropi

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo je objavil javni razpis za sofinanciranje enega pilotnega projekta na področju pregleda kulturnega in kreativnega sektorja v Evropi.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo
Vrednost: 350.000 EUR
Datum objave: 14.7.2020
Razpisni rok: 14.9.2020
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava, javni organi na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, univerze, izobraževalne in raziskovalne institucije ter podjetja iz držav članic EU. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.