Nacionalni razpisi

Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – pf1

Predmet razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi. Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.
Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Vrednost: 1.600.000 EUR
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 31.1.2020
Kontakt: Regionalni sklad
E-pošta: info@regionalnisklad.si
Telefon: (01) 836-19-53
  Povezava do razpisa

Cilja javnega razpisa je premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:

  • Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij,
  • Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij.
  • Vlagatelj vlogo odda do posameznega razpisnega roka, in sicer:

1. rok do 31. 1. 2020,
2. rok do 28. 2. 2020,
3. rok do 31. 3. 2020,
4. rok do 30. 4. 2020.

Upravičeni prijavitelji:
Glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.