Nacionalni razpisi

Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – pf1

Predmet razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi. Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.
Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Vrednost: 1.600.000 EUR
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 31.1.2020
Kontakt: Regionalni sklad
E-pošta: info@regionalnisklad.si
Telefon: (01) 836-19-53
  Povezava do razpisa

Cilja javnega razpisa je premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:

  • Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij,
  • Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij.
  • Vlagatelj vlogo odda do posameznega razpisnega roka, in sicer:

1. rok do 31. 1. 2020,
2. rok do 28. 2. 2020,
3. rok do 31. 3. 2020,
4. rok do 30. 4. 2020.

Upravičeni prijavitelji:
Glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.